Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FRANCESC BUFÍ TORRUELLA informa que és titular del lloc web www.finqueslesfranqueses.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, FRANCESC BUFÍ TORRUELLA informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és FRANCESC BUFÍ TORRUELLA, amb DNI 35099040M i domicili social a CTRA RIBES 163 08520, FRANQUESES DEL VALLÈS, LES (BARCELONA). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@finqueslesfranqueses.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de FRANCESC BUFÍ TORRUELLA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de FRANCESC BUFÍ TORRUELLA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de FRANCESC BUFÍ TORRUELLA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per FRANCESC BUFÍ TORRUELLA per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FRANCESC BUFÍ TORRUELLA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FRANCESC BUFÍ TORRUELLA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FRANCESC BUFÍ TORRUELLA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FRANCESC BUFÍ TORRUELLA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

FRANCESC BUFÍ TORRUELLA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions de l’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), FRANCESC BUFÍ TORRUELLA informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines , seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FRANCESC Bufí TORRUELLA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, FRANCESC BUFÍ TORRUELLA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: CTRA. RIBES 163 08520, FRANQUESES DEL VALLÈS, LES (BARCELONA).

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a FRANCESC BUFÍ TORRUELLA, aquest entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a FRANCESC BUFÍ TORRUELLA qualsevol variació i que FRANCESC BUFÍ TORRUELLA té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FRANCESC BUFÍ TORRUELLA per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús etc.), titularitat de FRANCESC BUFÍ TORRUELLA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FRANCESC BUFÍ TORRUELLA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FRANCESC BUFÍ TORRUELLA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FRANCESC BUFÍ TORRUELLA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FRANCESC BUFÍ TORRUELLA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l´usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. FRANCESC BUFÍ TORRUELLA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Compare listings

Compare